Kompakt Tip Sonsuz Bant Sistemler

Alanında başarılı olan Winpack firmasının yerli olarak ürettiği Self Cleaning Sonsuz bantlı Filtrasyon üniteleri işletme kolaylığı ve çevreciliği ile ön plana çıkmaktadır.

Kağıt bant filtreli sistemlerde olduğu gibi bir sarf malzemesi ihtiyacı bulunmamaktadır .

Bu sistemlerin vakum tip olması minimum alanda maksimum filtrasyon sağlamaktadır ve yer problemi olan firmalarda büyük avantaj sağlamaktadır.

Kullanım alanları :

  • İşleme merkezleri
  • Freze ve tornalama makinaları
  • Delme makineleri
  • Taşlama makineleri
  • Çamur kurutma

Tehlikeli kontamine atık sınıfına giren maddeleri kaynağında  bertaraf edilmesi için vakumlu tip hidrostatik sonsuz bantlı sistemin çalışma şekli ve avantajları:

Self Cleaning sonsuz bantlı filtrasyon üniteleri işletme kolaylığı ve çevre ile ön plana çıkan bir sistemdir. Bu sistemlerde filtre elemanı olarak kullanılan sonsuz bant filtre 3 kademeli temizlemeden sonra ( sıyırma , ters yıkama , hava ile gözenekleri temizleme ) tekrar kullanılır.

Kağıt bant filtreleme sistemlerinde olduğu gibi bir sarf malzeme ihtiyacı bulunmamaktadır. Filtre elemanı sarf malzemesi ihtiyacı kalmadığı için kirli sarf malzemesinden ortaya çıkan ve tehlikeli atık sınıfına giren atık problemini de ortadan kaldırmaktadır.

Sistemin vakumlu tip yapılması kompakt boyutlarda yüksek filtrasyon debisi sağlamaktadır.

Klasik filtrasyon sistemlerinde filtre edilecek sıvı yerçekimi etkisi ile filtre ünitesinden geçmektedir. Bu yöntem filtrasyon debisini ancak boyutları ve filtre yüzeyini büyüterek arttırabilme sonucunu doğurmaktadır.

Vakumlu tip self cleaning son teknoloji ünitelerde filtre elemanının altından vakum ile emiş yapıldığı için boyutları büyütmeden yüksek filtrasyon debisi elde etme olanağı sağlamaktadır.

Bu tarz üniteler yer problemi olan tesislerde kapladığı alan açısından büyük avantaj sağlamaktadır.

Self Cleaning sonsuz bantlı vakum tip filtrasyon üniteleri kompakt boyutları , filtre ünitesi sarf malzemesi ihtiyacını ortadan kaldıran teknolojisi , kirli filtre ünitelerinin ortaya çıkardığı tehlikeli atık problemini bertaraf eden çevreci yapısı ve işletme kolaylığı ile ideal filtrasyon sistemleri olarak öne çıkmaktadır.

Self Cleaning sonsuz bantlı vakum tip filtrasyon sistemlerin filtreleme kapasitesi ve ünite boyutları , müşterilerimizin filtrelenecek olan kesme sıvısının dakikada gelen debisine ve işlenilen parçalardan ortaya çıkan talaşların cinsi ve ebatına göre değişiklik göstermektedir.

Filtrasyon seçimi mekinelerin sayısına , işlenen malzeme tiplerine , talaş boyutuna ve kullanılan soğutma sıvısı kalitesine bağlıdır.

Emülsiyon için :

200 Lt/Dk – 2000 Lt/Dk
Saf Yağ için :
100 Lt/Dk  –  1400 Lt/Dk

1 υ = 1 mm2/s
2 υ = 10 mm2/s

YAPILAN ÖRNEK ÇALIŞMALAR :

Manyetik Pre Seperatörlü Kompakt Tip Sonsunz Bantlı Filtrasyon Ünitesi;

MANYETİK SEPERATÖR EKLENTİSİ YALNIZCA MIKNATISLANABİLEN METAL PARTİKÜLLER (TALAŞLAR) İÇİN UYGUNDUR.